Glömt?
Du är ej medlem i Gentlemen Racing Club och ser därför bara publikt innehåll | Bli medlem
Klubbar : Gentlemen Racing Club
Info Nyheter Forum Event Album Medlemmar
Info

GRC Villkor och regler

Motorsport kan vara farligt. För att undvika olyckor och andra problem har vi satt upp ett antal regler och villkor som du måste godkänna för att vara med och köra på GRC's event. Innan vi släpper ut dig på racingbanan måste du även skriva under ett papper, där du intygar att du läst och förstått dessa regler, samt att du godkänner att du själv är ansvarig för alla eventuella skador som uppkommer i samband med bankörningen.

GRC tecknar en arrangörsförsäkring via SMA, som bl.a. täcker skador på tredje person d.v.s. åskådare, funktionärer och andra som vistas på banområdet. Som förare har du även (frivillig) möjlighet att teckna en dagslicens som täcker eventuella personskador om olyckan skulle vara framme.
När det gäller materiella skador på bilarna är det upp till var och en att se till så att man är skyddad.

Man kan spara pengar genom att anmäla sig och betala i god tid. På alla våra 1-dagsevent har vi tre olika prisnivåer:
1, Billigast pris får man om man anmäler sig och betalar in deltagaravgiften minst en månad innan eventet.
2, Ordinarie pris förutsätter att man anmäler sig och betalar in deltagaravgiften minst en vecka innan eventet.
3, Det går bra att anmäla sig ända fram till själva eventdagen - under förutsättning att det finns plats kvar. Men om man betalar på plats eller förbetalar mindre än en vecka i förväg blir det en lite dyrare prislapp.

Anmälan till alla event sker antingen via vår hemsida här på AutoLife eller via email.

Betalning sker antingen i förväg via BankGiro eller Swish, alternativt på plats med kort eller kontanter. Notera att vi inte skickar ut några bekräftelser på inbetalda pengar. Däremot får alla deltagare ett kassakvitto i samband med incheckningen på morgonen.

Alla event kan även faktureras för den som vill. (Gäller endast till företag. Notera att vi då lägger 25% moms ovanpå deltagaravgiften.) Meddela oss i så fall om vi ska skicka en faktura.

Läs mer om priserna på respektive eventsida.

Om man betalar i förväg är betalning och anmälan bindande och man kan då inte få tillbaka några pengar om man får förhinder och inte kan komma. Väljer man istället att betala på plats har man inget betalningskrav om man har anmält sig men inte kan komma. Men å andra sidan får man då istället betala ett lite högre pris.

- Om du har bokat plats till ett event men fått förhinder, måste detta meddelas GRC snarast möjligt.

- GRC har rätt att vägra eller ta bort anmälningar som anses olämpliga.

- I händelse av att GRC blir tvungna att ändra eller ställa in ett event, skall GRC meddela anmälda deltagare via email och via hemsidan snarast möjligt. Inbetalade pengar kan då användas till ett annat GRC-event.

- Alla som ska vara med och köra på ett event måste vara med på det obligatoriska förarmötet innan körningen startar. Detta gäller även eventuella passagerare och övriga gäster.

- Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla eventuella materiella- och person-skador som du orsakar. Du har ingen rätt att ställa GRC till svars i någon form för eventuella olyckor eller andra problem.

- GRC tar inte ansvar för någon typ av skada som uppkommer på bilarna under bankörningen.

- Alla bilar måste vara i gott tekniskt skick. GRC gör ingen besiktning av bilarna, men har rätt att vägra bil inträde på banan som är defekt eller inte anses uppfylla rimliga tekniska krav.

- Alla bilar som inte har DOT-märkta (gatulagliga) däck, måste vara utrustade med bur.

- Alla förare måste ha antingen ett giltigt körkort för bil eller en giltig racinglicens. (Racinglicens är inte nödvändig.)

- Alla förare måste ha hjälm samt heltäckande klädsel när de är ute på banan. Deltagaren måste ta med sig egen hjälm och klädsel.

- Det är tillåtet att ha en (1) passagerare med sig i bilen. Passagerare måste dock vara minst 16 år. Även passageraren måste ha hjälm och heltäckande klädsel.

- Handhållna kameror är inte tillåtna i bilen under körning på banan. Eventuella kameror måste monteras fast i bilen så att de inte riskerar att flyga runt i bilen. Det är EJ tillåtet att montera kameror på utsidan av bilen.

- Inga övriga lösa föremål får förekomma inne i bilarna på banan. Sådana föremål får lämnas utanför bilen eller förankras på ett säkert sätt inne i bilen.

- Tidtagning eller tävlingskörning är inte tillåten under GRC's bankörningar.

- GRC har rätt att använda alla bilder och filmer som tas i samband med våra event.

- Förare som inte följer våra regler, eller som inte gör som GRC's personal säger åt dem, kan bli avvisade från banan. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

- "Gult kort" kan utdelas som varning till en förare som anses köra på ett sätt som är farligt för sig själv eller för övriga deltagare. Gult kort kan utdelas om en flaggvakt eller en annan deltagare kommer med klagomål på en deltagare. Tre stycken gula kort = rött kort = avvisning från banan. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

- Om en deltagare kör av banan och fastnar i en avåkningszon kommer banan tillfälligt att stängas av och GRC hjälper bilen tillbaka på banan igen. En avkörning genererar automatiskt ett gult kort (enligt ovan) till föraren, vilket leder till avvisning från banan vid upprepning. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.


Sponsorer - Gentlemen Racing Club

Annonser Annonsera